Έντυπα
LGMAR - Εταιρεία ανάπτυξης λογισμικών ναυτιλιακής επικοινωνίας - Τρίπτυχο έντυπο
ΣΜΙΛΗ - Eπεξεργασία και εμπορία μαρμάρων και γρανιτών - Εταιρικό προφίλ
ΕΙΚΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ - Εταιρεία Εικαστικών Τεχνών - Έντυπο παρουσίασης προϊόντων
ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ - Τρίπτυχο έντυπο
PROSPERITY BAY SHIPPING Co - Ναυτιλιακή εταιρεία - Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών
ΣΑΔΑΣ - Σύλλογος Αρχιτεκτόνων - Πρόσκληση εκδήλωσης
Πρόγραμμα θεατρικής παράστασης
EΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΑΛΤΑ - Σχεδιασμός σειράς