Λογότυπα
ΕΙΚΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ - Εταιρεία Eικαστικών Tεχνών
AERIKO MARINE - Ναυτιλιακή εταιρεία
ASTERI SHIPPING - Ναυτιλιακή εταιρεία
KENTΡΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - Ιατρικό κέντρο IVF
DON QUIJOTE - Κέντρο Iσπανικής γλώσσας & κουλτούρας
LGMAR - Εταιρεία ανάπτυξης λογισμικών ναυτιλιακής επικοινωνίας
ΣΚΟΣ-ΑΣΕ - Συνεταιριστική Κορινθιακής σταφίδας